J. Et-proche-de-personnalités-célèbres-comme-andré-gide and . Cocteau, Mircea Eliade ou Czes?aw Mi?osz

B. Bianca, Fotografie de grup cu scriitoare uitate: proza feminin? interbelic? [Photographie de groupe avec des femmes écrivains oubliées. La prose féminine de l'entre-deux-guerres, Cartea Româneasc?, vol.332, 2011.

C. Victor and ;. Gurian, Ezoterica ?i cosmopolita Sorana Gurian, vol.12, pp.30-32, 2002.

C. Ovid and S. , D-na Sorana Gurian se afl? în criz?, Contemporanul, p.22, 1947.

D. Victor, Misterioasa via?? a Soranei Gurian (I-II)" [La vie mystérieuse de Sorana Gurian (I-II)] in România literar?, pp.20-21, 2003.

D. Victor, Zilele nu se întorc niciodat? de Sorana Gurian, o glorie nemeritat??" [Les jours ne reviennent jamais de Sorana Gurian, une gloire non méritée ?, Studia Universitatis Babe?-Bolyai. Philologia, 2004.

D. Victor, Începuturile Soranei Gurian, Convorbiri literare, pp.80-86, 2005.

. Florescu-nicolae, Introducere, 2002.

J. Mary, Reading Woman: Essays in Feminist Criticism, vol.342, 1986.

L. Aurel, Editions Junimea, Bucarest, vol.109, 1970.

L. Eugen, Geneza artei. La apari?ia unui nou talent, p.266, 1970.