وزن شعر عامیانهٔ کُردی و جایگاه آن در ادبیات نوشتاری در مقایسه با وزن شعر عامیانهٔ فارسی - Inalco - Institut National des Langues et Civilisations Orientales Accéder directement au contenu
Chapitre D'ouvrage Année : 2012

Kurdish folk prosody and its status in written poetry as compared to Persian folk prosody

وزن شعر عامیانهٔ کُردی و جایگاه آن در ادبیات نوشتاری در مقایسه با وزن شعر عامیانهٔ فارسی

Domaines

Littératures
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-01941490 , version 1 (01-12-2018)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01941490 , version 1

Citer

Amr Taher Ahmed. وزن شعر عامیانهٔ کُردی و جایگاه آن در ادبیات نوشتاری در مقایسه با وزن شعر عامیانهٔ فارسی. فرهنگستان زبان و ادب فارسی. وزن شعر فارسی از دیروز تا امروز ١, انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی, pp.223-242, 2012. ⟨hal-01941490⟩
84 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More