B. , S. Vella-ogryzko, and W. Wq^eslawowi^, Pisateli i literatory malo^islennyh narodow Sewera i Dalxnego wostoka, pp.171-177, 1998.

E. Toulouze, Traagiline jõud ja rahulik jõud: Eremej Ajpin ja Juri Vella -Varjogani kirjanikud, La force tranquille et la force tragique : Les écrivains de Varjogan, Eremej Ajpin et Juri Vella, pp.1698-1705, 1999.